Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2010

Το διαγώνισμα

Αφού σας ενημερώσω ότι σε λίγες ημέρες θα έχουμε το τρίτο και τελευταίο μέρος για την Αργώ με την παρουσίαση του σχεδίου της έρχομαι στο σημερινό θέμα που δεν είναι άλλο από ένα γλωσσικό τεστ έτσι για να δω αν παρακολουθείτε(αστειεύομαι).
Ακολουθεί ένα "Μακεδονικό" λεξιλόγιο και θα περιμένω από τους φίλους να μου πουν για πια περιοχή του κόσμου μιλάμε αλλά και αν αναγνωρίζουν χωρίς προσπάθεια και έρευνα σε λεξικά.
Υπάρχει και απόδοσή τους στα αγγλικά για να μην έχουμε έξτρα βοήθειες:

Example

*h₂ebon- > *abon- 'river'

*bʰreh₂tēr > *brātīr 'brother'

*seno- > *seno- 'old'

*ph₂tēr > *ɸatīr 'father'

*wērh₁o- > *wīro- 'true'

*rotos > *rotos 'wheel'

*nepōt- > *neɸūt- 'nephew'

*deh₃no- > *dāno- 'gift'

*gʷitu- > *bitu- 'world'

*rīmeh> *rīmā 'number'

*kaikos > *kaikos 'blind'
*
seh₂itlo- > *saitlo- 'age'

*deiwos > *dēwos 'god'

*oinos > *oinos 'one'

*yuwn̥kos > *yowankos 'young'

*srutos > *srutos 'stream'

*ruHneh> *rūnā 'mystery'

*tausos > *tausos 'silent'

*teuteh> *toutā 'people'
*
gʷōu- > *bou-

*pl̥th₂nos > *ɸlitanos 'wide'

*kl̥yākos > *kalyākos 'rooster'

*bʰr̥ti- > *briti- 'act of bearing; mind'

*mr̥wos > *marwos 'dead'

*dm̥-na- > *damna- 'subdue'

*dn̥t- > *dant- 'tooth'

*wl̥Hti- > *wlati- 'lordship'

*pl̥Hmeh₂ > *ɸlāmā 'hand'

*mr̥Htom > *mratom 'betrayal'

*ǵr̥Hnom > **grānom 'grain'


probably *gn̥h₃to- > *gnato- 'knowing'


Θα κρατηθεί χρόνος!(χα χα χα)
Υποσημείωση: Τα πρώτα είναι τα υποτιθέμενα Ινδοευρωπαϊκά που βέβαια δεν βρέθηκαν πουθενά αλλού εκτός από ελληνικά κείμενα.Ορισμένα μάλιστα για να μην το καταλάβουμε τα έχουν παραλλάξει ή τα έχουν γεμίσει με κενά(εδώ τετραγωνάκια) για να δώσουν μια δόση δήθεν επιστημονικότητας ότι βρήκαν τάχα τα άλλα αλλά αυτά τους ξέφυγαν.
Τα μεσαία είναι τα "Μακεδονικά"

Δεν υπάρχουν σχόλια: