Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2018

Όμηρος .Τα μυστήρια των νησιών στο "νηών κατάλογος". Γ.μέρος

Η αλήθεια πίσω από τους αριθμούς
Είδαμε στο προηγούμενο σημείωμα ότι πολλά νησιά θα μπορούσαν να στείλουν ανάλογα στρατεύματα (υποθετικά πάντα και με βάση την κατεστημένη άποψη) και πολλά θα ήταν αδύνατον να γεμίσουν έναν τέτοιο αριθμό πλοίων. Ως εδώ κάποιος θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι κάποιοι άγνωστοι παράγοντες θα μπορούσαν να εξισορροπήσουν τις διαφορές αυτές αλλά εδώ υπάρχει πάντοτε ένα ΑΛΛΑ.
Με την λογική μέθοδο που ανέπτυξα στην αρχή του σημειώματος (Α' μέρος) για να βρω τον πιθανά αντίστοιχο αριθμό των κατοίκων των νησιών μας είδαμε ότι το σύνολο του στρατιωτικού τμήματος θα έπρεπε να ήταν γύρω στις 450-500 χιλιάδες. Ένας αριθμός τρομακτικός αλλά αυτό δεν το εξετάζουμε προς το παρόν. Επειδή ο αριθμός των πλοίων είναι συγκεκριμένος αυτό σημαίνει ότι κατά μέσο όρο κάθε πλοίο έπρεπε να φιλοξενεί περί τους 400 μαχητές. Αυτό όμως δίνει διαφορετικά νούμερα από τα προηγούμενα που κάνει αδύνατο κάθε νησί να επανδρώσει τα πλοία του. Όλα αυτά με βάση πάντα την επίσημη θέση ότι αναφερόμεστε σε Ελληνικά νησιά. Ας δούμε έναν συγκριτικό κατάλογο:

                                                     πιθανοί               αναγκαίος
Νησιά               πλοία              μαχητές             αριθμός μαχητών

Εύβοια                 40                    8500                     16000
Δουλίχι α'            40                    1800                      16000
Δουλίχι β'            40                     1035                      16000
Νίσυρος               30                     1575                      12000
Κάρπαθος
Σύμη-Κως
Ρόδος α'               9                        900                       3600
Ρόδος β'               9                       5175                        3600
Βασίλειο             
Οδυσσέα             12                      3510                       4800
Κρήτη                  80                     27000                   32000
Σύμη                     3                         120                       1200

Βλέπουμε λοιπόν ότι αν συγκρίνουμε τα νούμερα με το ίδιο μέτρο η απόκλιση (πλην της περίπτωσης της Ρόδου β') είναι πολύ μεγάλη και είναι αδύνατον τα νησιά αυτά να επάνδρωσαν τόσα πολλά πλοία. Προκύπτει λοιπόν με μεγάλη άνεση το συμπέρασμα ότι ο Όμηρος δεν αναφέρονταν στα συγκεκριμένα σημερινά ελληνικά νησιά αλλά σε τελείως διαφορετικά μέρη.   


Κυριακή, 4 Φεβρουαρίου 2018

Όμηρος.Τα μυστήρια των νησιών στο "νηών Κατάλογο". Β' μέρος

Η συνέχεια.
Η Εύβοια, μας λέει ο Όμηρος, έστειλε 40 πλοία. Δηλαδή έναν αριθμό ανάμεσα στα 2000 και στα 4800 άτομα. Σήμερα η Εύβοια έχει πληθυσμό, στο σύνολο και όχι μόνο στις αναφερόμενες πόλεις περίπου 190000 κατοίκους και το 4,5% είναι 8500 άρα ένας αριθμός που πιθανά θα μπορούσε να υποστηρίξει η τότε Εύβοια.
Σημειώστε ότι μόνο λίγες πόλεις συμμετείχαν αλλά ας το δεχτούμε ώς σωστό.
Δουλίχη και Εχινάες. 40 πλοία, 2000-4800 άντρες.    
Εδώ έχουμε το πρόβλημα να προσδιορίσουμε τον τόπο αλλά ας δούμε και τις δύο υποθέσεις, της κατεστημένης άποψης, τόσο με την Ζάκυνθο όσο και με την Λευκάδα.
Ζάκυνθος: Πληθυσμός 40000 σήμερα άρα αναλογικά  1800. Πολύ κάτω από τα αποδεκτά νούμερα. Θα πρέπει να έσερναν τα πλοία άδεια αφού χρειάζονταν από 50 κωπηλάτες το λιγώτερο.
Λευκάδα: Πληθυσμός 23000 σήμερα άρα αναλογικά 1035. Οι εραστές της θεωρίας της Λευκάδος θα πρέπει να μπήκαν και αυτοί στο πλοίο γιατί αλλιώς 40 πλοία δεν γέμιζαν με τίποτα.
Νίσυρο-Καρπαθο-Κάσο-Κω. 30 πλοία. Άρα υπολογίζουμε έναν αριθμό από 1500 ώς 3600 μαχητές. Σημερινός πληθυσμός συνολικά 35000 κάτοικοι με την επισήμανση βέβαια ότι η Κω είναι τουριστικό μέρος και έχει αυξήσει υπέρμετρα τον πληθυσμό της τα τελευταία χρόνια λόγω του γεγονότος αυτού. Έτσι σήμερα έχει, ολόκληρο το νησί 27000 κατοίκους όταν η μεγαλύτερη της Κάρπαθος μόνο 7000. Αντίστοιχη παρατήρηση κάνουμε και για τα προηγούμενα νησιά για παραπλήσιους ή ίδιους λόγους (πχ Εύβοια). Έστω και έτσι χρειάζεται από 1500 ώς 3600 άντρες και μπορεί να προσφέρει, καθ' υπερβολή πάντα όπως είπαμε 1575 άντρες.
Ρόδος: Εννέα πλοία. Δηλαδή 450-1080 στρατιώτες. Εδώ πληθυσμιακά, με βάση πάντα το σημερινό τουριστικό νησί, θα έλεγε κανείς ότι βγαίνει αλλά η αναφορά γίνεται μόνο σε Λίνδο, Ιάλυσο και Κάμειρο και όχι σε πολή Ρόδος που τότε δεν υπάρχει. Οι τρεις αυτές περιοχές σήμερα έχουν κόσμο περίπου 20000 κατοίκων και άρα παίρνουμε έναν αριθμό περίπου 900. Εντός δηλαδή των ορίων.
Αν υπολογίσουμε ολόκληρο το νησί τότε μπορεί να προσφέρει 5175 μαχητές.
Βασίλειο Οδυσσέα: 12 πλοία. Πληθυσμός; Εδώ πάντα υπάρχει το θέμα ότι οι "ειδικοί" δεν έχουν συμφωνήσει για το ποιο είναι ποιο. Υποθετικά αν προσθέσουμε Ιθάκη+Κεφαλλονιά+Ζάκυνθο τότε έχουμε ένα σύνολο 78000. Άρα θα μπορούσε να προσφέρει 3510 άντρες αλλά βλέπουμε ότι είχε 12 πλοία με 600-1440 άνδρες.
Εδώ έχουμε μια σημαντική ένδειξη. Ο φιλόδοξος Οδυσσέας έχοντας και συγγενική σχέση με τον Αγαμέμνονα, η γυναίκα του είναι πρώτη εξαδέλφη τόσο της Κλυταιμνήστρας όσο και της Ωραίας Ελένης, μια σχέση την οποία τιμά γιατί και κατά την διάρκεια του πολέμου στήριξε σθεναρά τον Αγαμέμνονα αλλά και κατά την αποχώρηση από την Τροία έμεινε μαζί του όταν οι περισσότεροι τον εγκατέλειψαν, φαίνεται να παίρνει μόνο ένα μικρό αριθμό στρατιωτών από αυτούς που πιθανολογήσαμε ότι μπορεί να πάρει. Αυτό όμως δείχνει παράλογο και πιθανά σημαίνει ότι η αναλογία που βάλαμε, το 4,5 %, είναι διπλάσια από την πραγματική. Άρα αυτό μεταβάλει τον συνολικό αριθμό σε περίπου 220.000 μαχητές, τεράστιο νούμερο για τότε και για τώρα. Ταυτόχρονα όμως αλλάζει και τα δεδομένα των πόλεων κάνοντας αδύνατο για το σύνολο των προαναφερόμενων νησιών, με τις όποιες ενστάσεις ακόμη και για τα προηγούμενα νούμερα.
Κρήτη: 80 πλοία. Θεωρητικός αριθμός μαχητών από 4000-9600. Πληθυσμός σήμερα γύρω στις 600.000. Άρα με βάση τα προηγούμενα θα μπορούσε να επανδρώσει τα πλοία αυτά.
Σύμη: 3 (τρία) πλοία: Πιθανό αριθμό μαχητών 150-360. Πληθυσμός σήμερα 2700 και άρα θα μπορούσε να προσφέρει το πολύ 120 άνδρες.
Συνεχίζεται με το τελευταίο μέρος : Η αλήθεια πίσω από τους αριθμούς.