Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2008

Μερικές ενδείξεις

Όλοι γνωρίζουμε την αφορμή του Τρωικού πολέμου ας υπενθυμίσουμε την ιστορία ο "Πάρης" ευρισκόμενος στην "Ίδη" ως βοσκός χαρίζει το μήλο που πέταξε η "Έριδα"(προσέξτε το αυτό) στην "Αφροδίτη".
Παραθέτω ένα κομμάτι, για προβληματισμό, από την Ωγυγία(τόμος Δ΄,σελίδα 222) του Αθανάσιου Σταγειρίτη: "Κατά τόν κατακλυσμόν τούτον λέγουσι, ότι εφάνη σημείον παράδοξον είς τόν δίσκον τής Αφροδίτης.Επειδή μετεβλήθη η διάμετρος και το σχήμα, και το χρώμα, και ο δρόμος αυτής.Όθεν ο Freret νομίζει, ότι ήταν κομήτης το φανέν και ουχί η Αφροδίτη".
Αν κάποιος συγκρίνει τις δύο αυτές παραγράφους θα διαπιστώσει τα εξής κοινά:
α) Στον μύθο η Αφροδίτη λαμβάνει ένα χρυσό μήλο ενώ στην πραγματικότητα ο πλανήτης Αφροδίτη "λαμβάνει" έναν κομήτη ή αστεροειδή ο οποίος είναι φωτεινός και δημιουργεί φωτεινή παράλλαξη της Αφροδίτης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: